Antropologie si Biodiversitate

00. pag_0 2010 - RAINER - COPERTA de printat

Vineri 23 aprilie 2010, începând cu ora 9.oo  în sala Ion Heliade Rădulescu din cadrul Bibliotecii Academiei Române, va avea loc sipoyionul Antropologie si Bodiversitate. Lucrările vor dedicate  “parintelui” antropologiei moderne,  Claude Lévi-Strauss (1908-2009), tema fiind legata de initiativa ONU (Secretariatul Conventiei pentru Diversitate Biologica) care a declarat anul 2010 – ANUL BIODIVERSITATII.

În cadrul simpozionului vor fi prezentate  perspective de abordare  care reunesc intr-un colectiv extins specialistii interesati de problematica antropologiei actuale. Tema simpozionului vizează experienta pozitiva legata de ultimele directii de dezvoltare ale antropologiei, ca stiintã despre om in integralitatea sa bio-socio-culturala in contextul biodiversitatii.

Simpozionul
ANTROPOLOGIE SI BIODIVERSITATE
Lucrările vor dedicate  “parintelui” antropologiei moderne,  Claude Lévi-Strauss (1908-2009), tema fiind legata de initiativa ONU (Secretariatul Conventiei pentru Diversitate Biologica) care a declarat anul 2010 – ANUL BIODIVERSITATII.
Evenimentul va avea loc  vineri 23 aprilie 2010, începând cu ora 9.oo  în sala Ion Heliade Rădulescu din cadrul Bibliotecii Academiei Române.
În cadrul simpozionului vor fi prezentate  perspective de abordare  care reunesc intr-un colectiv extins specialistii interesati de problematica antropologiei actuale. Tema simpozionului vizează experienta pozitiva legata de ultimele directii de dezvoltare ale antropologiei, ca stiintã despre om in integralitatea sa bio-socio-culturala in contextul biodiversitatii.

LUCRARILE SIMPOZIONULUI RAINER – 2010

9,30 – 9,45

CUVÂNT DE DESCHIDERE

Cristiana GLAVCE – Director Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale si al Academiei Oamenilor de Ştiinţa din Romania

Constantin BALACEANU-Stolnici, membru de onoare al Academiei Romane, director onorific al Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer”, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale si al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din Romania

Andrei Kozma, doctor in antropologie, preşedintele Asociaţiei Academice de Antropologie

9,45 – 12,00

MicroconferinŢe

Preşedinte: C. Balaceanu-Stolnici

Moderatori: Paul Dan Cristea, C. Ionescu-Tîrgoviste, Emilian M. Dobrescu

(9,45– 10,00)

Analiza ŞI PREDICţIA sECVENţELOR adn mitocondriale

Prof. Dr. Ing. Paul Dan Cristea, membru corespondent al Academiei Române. Române), prof. dr. Ing. Rodica Tuduce  – Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Centrul de Inginerie Biomedicală

(10,00 – 10,15)

ORGANISMELE MODIFICATE GENETIC (OMG) ŞI DREPTURILE CETĂŢENILOR

prof.univ.dr. Emilian M. DOBRESCU – Academia Română, secretar ştiinţific al secţiei de ştiinţe economice, juridice şi sociologie

(10,15 – 10,30)

IMUNODEFICIENŢELE PRIMITIVE IN PRACTICA MEDICALA

Prof.dr. Ioan Gherghina, Conf. dr. Nicolae Iagaru, Prof.dr. Dumitru Matei, Dr. Alexis Virgil Cochino – IOMC “A. Rusescu”, București

(10,30 – 10,45)

PATOLOGIA METABOLICĂ ŞI MODIFICAREA ÎN TIMP A PARAMETRILOR  ANTROPOMETRICI ÎN POPULAŢIA GENERALĂ

C. Ionescu-Tîrgoviste, C. Guja, S. Carniciu, A. Micu, S. Radu – Institutul National de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice N.C. Paulescu, București

(10,45 – 11,00)

Actualitatea modelului bio-psiho-social în psihopatologie

Prof. Dr. Florin Tudose, Cătălina Tudose

(11,00 – 11,15)

EVOLUŢIA PARAMETRILOR ANTROPOLOGICI LA PACIENTII CU TALASEMIE MAJORA AFLAŢI IN EVIDENŢA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONALA

Dr. Florentina VLADAREANU – Institutul National de Hematologie Transfuzională București

(11,15 – 11,30)

CONTINUAREA CERCETĂRILOR ÎNCEPUTE DE FRANCISC I. RAINER PRIVIND STRUCTURA ANTROPOLOGICĂ A POPULAŢIILOR VECHI

Corneliu Vulpe, N. MiriŢoiu, Eleonora Luca, Monica Petrescu, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, București

(11,30 – 11,45)

ANALIZA STRUCTURALĂ ŞI SINTEZA INSTAURATIVĂ, DOI TIMPI SINERGICI IN  HERMENEUTICA ARTEI ABSTRACTE . ( Studiu de caz)

Dr. Matei StIrcea-Craciun – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Bucureşti

12,00 – 12,30

Lansarea volumului „Antropologia şi orizonturile ei” – lucrările Simpozionului „Zilele Francisc I. Rainer” 2009

12,30 – 14,30

SesiuneA I de comunicari

Preşedinte: Matei Stircea-Craciun

Moderatori: Emilia Iancu, Florin TUDOSE

(12,30 – 12,40)

1) BIODIVERESITATEA – UN FACTOR DE STABILITATE

Dr. Gigi Feţeanu – SSP

(12,40 – 12,50)

2) GRAAL MITOCONDRIAL – OMUL TRANS-FIGURAT

Gabriela Luca*, Danina Muntean** , Liliana Vasile***

* Disciplina de Limbi Moderne şi Limba Română, UMF ”Victor Babeş”

** Disciplina de Fiziopatologie, UMF”Victor Babeş” Timişoara

***Disciplina de Histologie, UMF” Victor Babeş” Timişoara

(12,50 – 13,00)

3) PSIHOLOGIA ECOLOGICA ŞI BIOSFERA

Dr. Tamara Iscru – Târgoviște

(13,00 – 13,10)

4) OMUL  COGNITIV  ŞI  TERAPIILE  COGNITIVE

Dr.  Grigore  UNGUREANU – Fundația Romana Pentru Tineret

(13,10 – 13,20)

5) TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALA – INTERFAŢA INTRE OM ŞI MEDIU.

Antropo IT

Lector univ. dr. Cristian VASILE, Universitatea Petrol -Gaze Ploiești;

Centrul de     Îngrijire si Asistenta Mislea-Prahova

(13,20 – 13,30)

6) CONTRIBUŢII LA O ISTORIE A MICOTOXINELOR ŞI A EFECTELOR LOR     ASUPRA SĂNĂTĂŢII ŞI PSIHICULUI COLECTIV

N. BIgiu *, C. Glavce ***, M. Moga *, D. Todiraş **, V. Vereguţ **.

*Universitatea “Transilvania” Braşov, Facultatea de Medicină, Braşov,

** Universitatea “Transilvania” Braşov, Facultatea de Medicină,Braşov, anul III

*** Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Bucureşti

(13,30 – 13,40)

7) CERCETAREA PARENTALITĂŢII LA SEGMENTUL PĂRINŢILOR CARE AU COPII  PREŞCOLARI

Ecaterina Stativa, Adina Ovedenie, Carmen Anghelescu, Anca Vitcu

Institutul pentru ocrotirea mamei şi copilului”Alfred Rusescu” București

(13,40 – 13,50)

8) ICOANE ATRIBUITE ZUGRAVULUI SAVU MOGA DIN COLECŢIA COMPLEXULUI    NAŢIONAL MUZEAL „ASTRA” ŞI COLECŢIA ARHIEPISCOPIEI SIBIULUI

Dr. Alina Geanina IONESCU – Expert restaurator pictură tempera

Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” – SIBIU

9) MODELUL DIVINO-UMAN AL RESTAURĂRII ŞI DESĂVÂRŞIRII CREŞTINE

dr. Nicolae Leasevici –  Institutul de Antropologie  „Francisc I. Rainer”

(lucrare  depusa)

(13,50 – 14,00)

10) ELEMENTE DE ANTROPOLOGIE SOCIALĂ ÎN „ERA BANULUI”

Francisc SZOMBATFALVI – TÖRÖK*, Maria NECULA**, Conf.univ. Constantin     NECULA***

*ITM Sibiu / ULB Sibiu

** ITM  Sibiu

***Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” Sibiu

15,00 – 17,45

Sesiunea A II-a de comunicari

Preşedinte: Cristiana Glavce

Moderatori: Andrei Kozma, Sorin BAICULESCU

(15,00 – 15,10)

11) ETNOLOGIE ŞI BIODIVERSITATE

Acad. Sabina ISPAS – Institutul de Etnografie si Folclor “C. Brăiloiu” București

(15,10 – 15,20)

12) COLECŢIA OSTEOLOGICA A INSTITUTULUI DE ANTROPOLOGIE „FRANCISC  I. RAINER”

Alexandra ION, Mihaela CULEA – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”,     Bucureşti

(15,20 – 15,30)

13) BAZA DE DATE ANTROPOMETRICE 3 D

Drd. Ing. Claudia Niculescu, Dr. ing. Sabina Olaru, Drd. Adrian Salistean,    Prof. dr. ing. Emilia Filipescu  – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile si Pielărie

(15,30 – 15,40)

14) BIOSTATISTICA ŞI MODELARE MATEMATICA IN STUDIUL OBEZITAŢII  UMANE

Sorin Baiculescu*, Dr. Nicoleta Milici **,  Dr. Cristiana Glavce**

*Grupul de Cercetări Interdisciplinare al Academiei Romane,

**Institutul de Antropologie  “Francisc I. Rainer” al Academiei

15) RELAŢIA DINTRE STILUL DE VIAŢA ŞI OBEZITATE LA COPII ŞI  ADOLESCENŢI

Cristiana GLAVCE*,  Emilia IANCU**,  Cristina STAN**,   Andrei KOZMA***

* Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române,

** Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii – Prahova

*** Societatea Academică de Antropologie

(lucrare depusa)

16) STUDIU PRIVIND REGIMUL ALIMENTAR LA ADOLESCENŢII DE 12-13 ANI DIN   MUNICIPIUL IAŞI

Angela Simalcsik, Robert-Daniel Simalcsik, Cătălin Fedor, Vasilica-Monica  Groza, Academia Română -Filiala Iaşi, Secţia Antropologie

(lucrare depusa)

(15,40 – 15,50)

17) SCOR DE EVALUARE A RISCULUI DE OBEZITATE ŞI COMORBIDITAŢI LA VARSTA ADULTA PENTRU COPII ŞI ADOLESCENŢI

Dana Tănăsescu*, Cristiana Glavce**, Sabina Popescu-Spineni*,  Francois Rovillé-Sausse***

* UMF „Carol Davila”

** Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, București

*** UMR 5145 Eco-Anthropologie & Ethnobiologie, Musée de l’homme Paris

(15,50 – 16,00)

18) PREZENŢA  ENDEMICĂ  A  HTLV-I  IN  ROMANIA – IMPLICAŢII  ANTROPOLOGICE

M. Pecec,*  A. Necula *, A.. Kozma **

* Inst. National Transfuzie Sanguina  București

** Societatea Academica de Antropologie

(16,00 – 16,10)

19) COMENTARIILE LUI DENIS SZABO DESPRE SURSA ANTROPOLOGICĂ A INTERDICŢIILOR: IMPLICAŢII ÎN RELAŢIA MEDIC – PACIENT

Dr. Sorin Păun – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

(16,10 – 16,20)

20) DEFICIENŢA AUDITIVĂ ÎNTRE NORMALITATE ŞI ANORMALITATE

Dr. Adina Baciu (c s) –  Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer”, Bucureşti

(16,20 – 16,30)

21) ASPECTE ALE NONADERENŢEI LA TRATAMENT

Dr. Cristina Popa*, Andreea Dumitrescu *, Jonathan J. Stillo **, Dr. Adrian  Răzvan Mocanu *

* Institutul Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Bucureşti

**The City University of New York

(16,30 – 16,40)

22) EVOLUŢIA RADIOLOGIEI ŞI IMAGISTICII MEDICALE DE LA RADIOGRAFIE LA  IMAGISTICA FUNCŢIONALA

Dr. Dragoş Cuzino. – Institutul Medico – Militar – Şef de lucrări Radiologie – Imagistică  Medicală

23) O INTERPRETARE ANTROPO–MEDICALĂ ASUPRA DISTRIBUŢIEI CALCIFICĂRII GLANDEI PINEALE ŞI PLEXURILOR COROIDE

Dr. Adina Baciu,  Dr. V. Boşcaiu, Dr. Anda Dumitraşcu, Drd. M. Ciuhuţa –

Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer” al Academiei Române

(lucrare depusa)

(16,40 – 16,50)

24)   CORELAŢII MORFOFUNCŢIONALE ÎNTRE METODA DE PSIHODIAGNOSTICARE COMPUTERIZATĂ ŞI BIO-FEED-BACK BIOREZONANT CU APARATUL- SCIO

Dr. Aurel I. Băcean, Dr. Oana Codruța Băcean Miloicov, Dr. Onuţ Marius  Răzvan Băcean, Dr. Horia Prundeanu, bg. Lidia Lupaş –  UMF V. Babeş Timișoara, Catedra de Anatomie

(16,50 – 17,00)

25) HISTOBIOCHIMIA DISCULUI INTERVERTEBRAL – BIODIVERSITATEA IN DUREREA LOMBARA

Dr. Dancescu M, Dr. Dumitrache S, – Sp. Militar „Regina Maria” Brașov

(17,00 – 17,10)

26)   PROTECŢIA BIODIVERSITĂŢII ÎN UE

Prof..Dr.  Beniamino FAORO – preşedinte UCEE Bruxelles, Sibiu

(17,10 – 17,20)

27) VALENŢE ESTETICE ÎN MEDICINA DENTARĂ INTERPRETATE HISTOMORFOLOGIC

Dr. Liliana E. ; Dr. Vasile Gabriela Luca, şef lucrări Histologie – Citologie, UMF  „Victor Babeş” Timişoara

28) DIMORFISMUL SEXUAL IN ERUPŢIA DENTARA

Dr. Andrei KOZMA * ,  Dr. Cristiana GLAVCE (Cs I) ** , dr. Agnes KOZMA m.d. *

* Societatea Academica de Antropologie

** Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Române

(lucrare depusa)

(17,20 – 17,30)

29) O sintezĂ a cercetĂrii antropologice a copiilor cu deficienŢe  auditive Şi vizuale din BucureŞti (2002-2009)

Eleonora LUCA, Corneliu VULPE, Monica PETRESCU, Marius RADU, Lăcrămioara  PETRE – Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, București

(17,30 – 17,40)

30) RELAŢIA OM – ANIMALE DIN ANCESTRAL ÎN CIVILIZAŢIE – ASPECTE DE ANTROPOLOGIE ETOBIOLOGICĂ ŞI SOCIO-CULTURALĂ

Dr. Alexandru PAUL – etolog

(17,40 – 17,50)

31) BIODIVERESITATEA , O TEMA ETERNA.

Drd. Adrian POPESCU – Uniunea Comisiilor de Experți Europeni – Sibiu

18,00

Inchiderea simpozionului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.