Comisia Europeană doreşte simplificarea intrării şi şederii în UE pentru studenţii şi cercetătorii străini

Comisia a propus modalități de simplificare a intrării și șederii în UE pentru studenții, cercetătorii și alte categorii de resortisanți din afara UE pentru perioade de peste trei luni, precum și condiții mai atractive pentru aceste categorii. Noua legislație va stabili termene mai clare în care autoritățile naționale să decidă cu privire la cereri, va prevedea mai multe oportunități de acces pe piața forței de muncă pe durata șederii lor și va facilita circulația în interiorul UE.

studentsPeste 200 000 de studenți și cercetători din afara UE profită, în fiecare an, de ocazia de a veni temporar în Europa. Totuși, prea mulți dintre aceștia trebuie să facă față unor impedimente birocratice inutile. Normele actuale pentru obținerea unei vize pentru studenți sau a unui permis de ședere sunt adesea complexe și neclare; procedurile pot fi de lungă durată și variază considerabil de la un stat membru la altul, iar transferul dintr-un stat membru în altul poate fi foarte dificil sau chiar imposibil. Se reduce astfel posibilitatea țărilor UE de a beneficia de un număr mai mare de persoane talentate și reduce atractivitatea UE ca centru mondial de excelență.

„Demersurile pentru a veni în UE în scopul cercetării sau studiului sunt mult mai complicate decât ar trebui. Trebuie să înlăturăm aceste obstacole pentru ca Uniunea Europeană să fie mai deschisă persoanelor talentate. Acest tip de mobilitate va fi în folosul UE și al economiei noastre ca urmare a circulației cunoștințelor și a ideilor.” a declarat comisarul UE pentru afaceri interne, Cecilia Malmström.

„Ai carte, ai parte, așa spune un proverb: este esențial să îi atragem pe cei mai buni și cel mai bine pregătiți cercetători și studenți, deoarece aceștia contribuie la o economie a cunoașterii, încununată de succes în UE. Prin acțiunile Marie Curie și prin noul program „Erasmus pentru toți”, dorim ca Europa să devină destinația aleasă pentru învățământul superior, cercetare și inovare”, a declarat Androulla Vassiliou, comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Experiența acumulată în punerea în aplicare a legislației curente a arătat că statele membre nu au putut aborda în totalitate dificultățile cu care se confruntă solicitanții atunci când doresc să vină în UE pentru a studia sau pentru a efectua cercetare. Comisia propune acum stabilirea unor norme mai clare, mai coerente și mai transparente la nivelul întregii Uniuni Europene. Cele două directive actuale privind studenții și cercetătorii vor fi modificate și înlocuite cu o nouă directivă unică, care va îmbunătăți:

  • garanțiile procedurale, în special prin stabilirea unui termen de 60 de zile în care autoritățile statelor membre să decidă cu privire la o cerere de acordare a unei vize sau a unui permis de ședere, ceea ce va face ca procesul aferent cererii de viză să fie mai clar și transparent;
  • mobilitatea în interiorul UE și transferul de competențe și de cunoștințe. Normele mai simple și mai flexibile vor spori posibilitatea ca cercetătorii, studenții și stagiarii remunerați să se deplaseze în interiorul UE, lucru extrem de important pentru studenții și cercetătorii care participă la programe comune. Membrii de familie ai cercetătorilor vor beneficia, de asemenea, de anumite drepturi de mobilitate;
  • accesul pe piața muncii. Pe perioada studiilor, studenții vor avea dreptul să lucreze cel puțin 20 de ore pe săptămână astfel încât aceștia să se poată întrețină în mod adecvat și să aducă o contribuție din punct de vedere economic. De asemenea, cercetătorii și studenții vor putea rămâne, în anumite condiții, pe teritoriul statului membru pe o perioadă de 12 luni de la finalizarea studiilor/cercetării în vederea identificării oportunităților de angajare sau de creare a propriei afaceri. Aceasta nu înseamnă în mod automat dreptul de a lucra, deoarece acordarea unui permis de muncă rămâne o responsabilitate la nivel național;
  • protecția generală a altor categorii suplimentare de resortisanți din afara UE, cum ar fi persoanele „au pair”, elevii și stagiarii remunerați, care nu intră în sfera legislației UE existente.

Directiva propusă, care este prezentată sub forma unei reformări, trebuie acum să fie discutată, iar Parlamentul European și Consiliul UE trebuie să o aprobe. Comisia speră ca noile norme să intre în vigoare începând din 2016.

Detalii AICI.

Sursa: ec.europa.eu
Foto: wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.