Curs pentru formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice

Institutul European din România (IER) anunţă organizarea unei noi sesiuni a cursului Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice, care se va desfăşura între 7-11 mai  2012 la sediul său din Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4.

Cursul are un pronunţat caracter practic şi este organizat în module tematice, urmărind dezvoltarea competenţelor privind principalele etape şi standarde ale traducerii şi ale cercetării terminologice, utilizarea sistemelor CAT, aspectele urmărite în activitatea de revizie, principalele surse de documentare şi modalităţile de utilizare a acestora pentru obţinerea unor traduceri de calitate, noţiuni elementare de drept, în special privind dreptul Uniunii Europene şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi dezvoltarea unei atitudini responsabile, a spiritului critic şi a competenţelor de comunicare şi organizare în acest domeniu.

Atuurile cursului: competenţa formatorilor (toţi formatorii au o solidă experienţă în domeniul modulului predat), structura şi metodele utilizate (combinaţie optimă între prezentări, exerciţii practice, discuţii de grup), baza materială şi modul de organizare a cursului (lucrul direct pe calculator individual, grupe de lucru de cca 16 cursanţi).

Succesul de care s-a bucurat acest curs este subliniat de pasajele selectate din aprecierile foştilor cursanţi care pot fi consultate pe pagina dedicată acestui curs de pe site-ul IER.

Tariful pentru cele 5 zile ale programului este de 700 de lei (în preţul cursului este inclus şi Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar).

Pentru înscrieri (inclusiv plata tarifului) până la 20 aprilie 2012 se acordă o reducere de 10% . De asemenea, se acordă reduceri pentru participarea mai multor persoane de la aceeaşi instituţiePentru detalii: http://www.ier.ro/index.php/site/curs_page/42

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs, persoana de contact este Diana Popa, coordonatorul programului, tel. 021-3142696. int. 112, e-mail: diana.popa@ier.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.