Decizia Comisiei Europene: România trebuie să recupereze de la CE Hunedoara aproximativ 60 de milioane de euro din ajutorul incompatibil acordat societății

Comisia Europeană a constatat că producătorul de energie Societatea ”Complexul Energetic Hunedoara” (CE Hunedoara) a primit din partea României un ajutor de stat incompatibil, în valoare de aproximativ 60 de milioane euro, prin patru împrumuturi finanţate din fonduri publice, pe care acum statul trebuie să-l recupereze, a informat joi Reprezentanţa Comisiei Europene în România.

Foto: ec.europa.eu

”În prezent, România trebuie să recupereze ajutorul ilegal şi dobânzile aferente”, potrivit unui comunciat al Comisiei Europene.

”Un guvern poate sprijini o societate care are dificultăţi din punct de vedere financiar dacă societatea are un plan de restructurare solid, contribuie la costurile restructurării sale şi dacă denaturarea concurenţei este limitată. În cazul CE Hunedoara, aceste condiţii nu au fost îndeplinite – am constatat că împrumuturile din surse publice acordate de România societăţii CE Hunedoara au conferit acesteia un avantaj economic necuvenit. Aceasta înseamnă că ajutorul de stat a fost ilegal. Acum, România trebuie să recupereze ajutorul ilegal acordat societăţii”, a declarat Margrethe Vestager, comisarul responsabil cu politica în domeniul concurenţei, citat în comunicat.

La 21 aprilie 2015, Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, un ajutor de salvare temporar în valoare de 37,7 milioane de euro (167 de milioane de lei) pentru Complexul Energetic Hunedoara, aflat în dificultate din punct de vedere financiar din anul 2013.

”În contextul respectivei decizii, România s-a angajat să prezinte un plan de restructurare menit să asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, în eventualitatea în care societatea nu avea să fie în măsură să ramburseze ajutorul pentru salvare în termen de şase luni. Ca urmare a nerambursării ajutorului pentru salvare de către societatea CE Hunedoara şi în absenţa unui plan de restructurare credibil sau a unor măsuri efective în direcţia lichidării societăţii, în martie 2018, Comisia a deschis o investigaţie aprofundată”, se precizează în comunicatul Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

În cursul investigaţiei, Comisia a examinat conformitatea cu normele UE privind ajutoarele de stat a celor cinci împrumuturi finanţate sau sprijinite din fonduri publice acordate societăţii CE Hunedoara. Împreună, la 30 iunie 2016, împrumuturile se ridicau la aproximativ 73 de milioane de euro, echivalentul a 337 de milioane lei.

În conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, intervenţiile statului în întreprinderi sunt considerate a nu reprezenta ajutor de stat atunci când sunt efectuate în condiţii pe care le-ar fi acceptat, într-o situaţie similară, un investitor privat care operează în condiţii de piaţă – principiul investitorului în economia de piaţă.

”Comisia a constatat că, în cazul de faţă, niciun operator economic privat în economia de piaţă nu ar fi acordat, garantat sau prelungit vreunul dintre cele cinci împrumuturi acordate CE Hunedoara, având în vedere deteriorarea situaţiei financiare a societăţii începând din 2013. Prin urmare, măsurile de sprijin din bani publici acordate de România au conferit CE Hunedoara un avantaj economic necuvenit faţă de concurenţii săi şi, prin urmare, constituie ajutor de stat în sensul normelor UE”, se precizează în comunicat.

Comisia a constatat că planul de restructurare prezentat de România în octombrie 2015 şi modificat în ianuarie 2016 nu asigura viabilitatea pe termen lung a CE Hunedoara fără continuarea ajutorului de stat şi că acest plan nu a fost aplicat de întreprindere.

În plus, Comisia a concluzionat că CE Hunedoara nu a avut nicio contribuție proprie notabilă la costurile de restructurare și că România nu a propus nicio măsură pentru a limita posibilele denaturări ale concurenței rezultate ca urmare a acordării unui sprijin semnificativ din partea statului.

Comisia a concluzionat că patru dintre cele cinci împrumuturi, în valoare totală de aproximativ 60 de milioane de euro, plus dobânzile aferente, sunt incompatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat și România trebuie să le recupereze. Al cincilea împrumut reprezintă un ajutor existent, acordat înainte de aderarea României la UE și, prin urmare, nu este necesar să fie recuperat.

Normele UE privind ajutoarele de stat impun, ca o chestiune de principiu, recuperarea fără întârziere a ajutoarelor de stat incompatibile, în scopul de a se elimina denaturarea concurenței create de ajutor. Normele UE privind ajutoarele de stat nu prevăd aplicarea de amenzi, iar recuperarea nu are drept scop penalizarea întreprinderii în cauză, ci pur și simplu restabilirea egalității de tratament cu alte întreprinderi.

Comisia a primit asigurări din partea României că, în ipoteza că societatea CE Hunedoara intră în lichidare și activele sale sunt vândute, legislația națională va cuprinde dispoziții pentru evitarea întreruperii bruște a furnizării de energie electrică și termică în regiunea deservită de centralele electrice ale CE Hunedoara. În acest context, România poate, de asemenea, să adopte măsuri adecvate și proporționale pentru a evita orice întrerupere bruscă a serviciilor furnizate. Prin urmare, decizia de astăzi nu aduce atingere adoptării în viitor a unor astfel de măsuri.

Comisia este pe deplin hotărâtă să sprijine România în eforturile sale de reformare a sectorului energetic, abordând în același timp consecințele socioeconomice ale tranziției energetice. Inițiativa pentru regiunile carbonifere aflate în tranziție, lansată în decembrie 2017 în cadrul pachetului „Energie curată pentru toți europenii”, este concepută pentru a facilita o tranziție echitabilă în regiunile carbonifere ale UE.

CE Hunedoara este un producător de energie electrică și termică din România, deținut de stat, care exploatează două centrale electrice (la Deva și la Paroșeni) și patru mine de huilă, pentru alimentarea centralelor sale electrice, toate provenind de la întreprinderi de stat aflate în faliment (Electrocentrale Paroșeni și Electrocentrale Deva, și, ulterior, Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani). CE Hunedoara datorează în prezent 547 de milioane EUR diferitelor organisme de stat din România, inclusiv banii primiți prin cele cinci împrumuturi care fac obiectul investigației privind ajutoarele de stat încheiate astăzi. Întreprinderea, care are aproximativ 6 500 de angajați, a înregistrat pierderi din 2013 și a intrat temporar în procedura oficială de insolvență în temeiul legislației române, procedură suspendată în ianuarie 2016.

În conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, intervențiile statului în întreprinderi pot fi considerate a nu reprezenta ajutor de stat atunci când sunt efectuate în condiții pe care le-ar fi acceptat un operator privat care operează în condiții de piață (principiul operatorului economic privat în economia de piață). Dacă acest principiu nu este respectat, intervențiile publice constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, întrucât îi conferă beneficiarului un avantaj economic de care concurenții săi nu dispun.

În conformitate cu Orientările Comisiei din 2014 privind ajutoarele de stat pentru salvare și restructurare, întreprinderile aflate în dificultate pot beneficia de ajutoare de stat dacă îndeplinesc anumite condiții stricte. Se poate acorda un ajutor pentru o perioadă de 6 luni (”ajutor pentru salvare”). După această perioadă, fie ajutorul trebuie să fie rambursat, fie trebuie notificat Comisiei un plan de restructurare pentru ca ajutorul să fie aprobat (”ajutor de restructurare”). Planul trebuie să asigure faptul că întreprinderea își restabilește viabilitatea pe termen lung fără niciun alt sprijin din partea statului, că aceasta contribuie într-o măsură adecvată la costurile sale de restructurare și că denaturările concurenței generate de ajutor sunt eliminate cu ajutorul unor măsuri de compensare.

O versiune neconfidențială a acestei decizii va fi disponibilă pe site-ul Comisiei dedicat concurenței, în Registrul ajutoarelor de stat, cu numărul de caz SA.43785, de îndată ce vor fi soluționate toate eventualele probleme legate de confidențialitate. Deciziile referitoare la ajutoare de stat publicate pe internet și în Jurnalul Oficial sunt listate în buletinul electronic Știri săptămânale privind ajutoarele de stat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.